Voorwaarden en Auteursrechten

Algemeen

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ (Ons Voorgeslacht), de beheerder van de Hollandse Foto Databank (HoFoDa), besteedt uiterste zorg aan de volledigheid, juistheid en organisatie van de aangeboden beeldmaterialen en informatie. Het is echter mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd of incorrect is. Aan de aangeboden beeldmaterialen en informatie op HoFoDa kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ons Voorgeslacht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden beeldmaterialen en informatie. Het is mogelijk om via zogenaamde links toegang te krijgen tot andere websites en/of informatie die door derden wordt onderhouden. Ons Voorgeslacht kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Private Gegevens

Ons Voorgeslacht hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens bij het plaatsen van beeldmaterialen en informatie op de HoFoDa. Toch kan het voorkomen dat, ondanks de betoonde zorgvuldigheid, persoonsgegevens zijn geplaatst op het openbare gedeelte van de HoFoDa. In dat geval worden wij graag geïnformeerd zodat deze verwijderd kunnen worden.

Auteursrechten

Ons Voorgeslacht behoudt zich het auteursrecht voor van de website HoFoDa evenals de daarop geplaatste beeldmaterialen en informatie. Niets uit de beeldmaterialen en informatie van HoFoDa mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is met bronvermelding natuurlijk toegestaan.

Copyright

All rights reserved by De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ (the Holland Genealogical Society). No part of the texts or pictures from the website Hollandse Foto Databank (i.e. this website and related pages) may be reproduced and/or transmitted in any form or by any means, including print, photocopy, microfilm, digital technology, internet, CD-ROM or in any other manner without prior written permission from the Holland Genealogical Society. Using the information for personal purposes is only permitted with reference to the source on this website.