Richtlijnen

U wordt van harte uitgenodigd foto’s en scans beschikbaar te stellen voor op HoFoDa (contact). Foto’s kunnen aangeboden worden door leden, (archief)instellingen, verenigingen of niet-leden. Naast foto’s van archiefstukken kunt u ook denken aan foto’s van genealogische en heraldische gedenkwaardigheden, collectie advertenties, bidprentjes, en overlijdenskaarten. De foto’s in de databank kennen een openbaar gedeelte en een gedeelte dat alleen door leden van Ons Voorgeslacht geraadpleegd kan worden. Daarnaast kunnen leden de foto’s in de databank als back-up van de eigen bestanden gebruiken. U behoudt zelf auteursrechten en deelt de auteursrechten met de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.

Foto’s van archiefdelen

Alle foto’s van genealogisch materiaal zijn welkom. Denkt u aan zowel niet of beperkt ontsloten bronnen, maar ook aan ontsloten bronnen en bronnen waarvan afbeeldingen niet op websites van archiefinstellingen staan. Foto’s van betere kwaliteit dan het huidige aanbod zijn ook welkom. Niet welkom zijn losse foto’s van enkele aktes uit een uitgebreider stuk; ons streven is opname van complete inventarisnummers.

Gaat u naar een archief om foto’s te maken van archiefdelen, dan hebben wij de volgende adviezen.

  • Ga te allen tijde voorzichtig en zorgvuldig om met archiefmaterialen.
  • Begin een serie foto’s met een opname met het inventarisnummer en de buitenkant of voorkaft van het stuk.
  • Gebruik per serie een consistent perspectief (portret of landschap); dit vereenvoudigt lezen en bladeren.
  • Zorg voor goede scherpstelling en belichting en maak de foto’s op volledige resolutie; digitaal comprimeren kan altijd nog.
  • Voor boeken of omslagen: bij voorkeur twee pagina’s per foto in horizontaal (landschap) perspectief, tenzij het handschrift zeer klein is of het boek niet voldoende openvouwt.
  • Beschrijf uw collectie zorgvuldig zoals het vermelden van de archiefdienst, het archief, een eventueel archiefdeel en het inventarisnummer.

Voorbeelden