Catalogus

De foto’s, scans, scans van gekopieerde stukken en pdf’s die de leden zelf gemaakt hebben, zijn op dezelfde wijze te vinden als u de originele stukken in een archief zou opzoeken. Dus eerst zoeken naar de archiefdienst (gesorteerd op plaatsnaam) en daarna naar de resp. archieven. Het Nationaal Archief in Den Haag is bovenaan geplaatst. Er is naar gestreefd een inventarisnummer in zijn geheel te plaatsen.

Alleen publieke bronnen:
Nieuwe bronnen:


Nationaal Archief
1.11.01.01 Aanwinsten 1e afdeling
3.01.03 Archief van de Staten van Holland vóór 1572
inv.nrs. 173-356: Kohieren van de 10e penning van 1543
inv.nrs. 469-525: Kohieren van de 10e penning van 1544
inv.nrs. 563-948: Kohieren van de 10den penning van 1553
inv.nrs. 914-1175: Kohieren van de 10e penning van 1556
inv.nrs. 1216-1502: Kohieren van den 10e penning van 1561
3.01.04.01 Archief van de Staten van Holland na 1572
3.01.27.01 Grafelijkheidsrekenkamer: Registers en Stukken
inv.nrs. 721: Stukken rakende de domeinen in Delfland
inv.nrs. 721-721f.15: overige stukken
inv.nrs. 936: Stukken betreffende allerhande zaken
3.01.32 Archief Delftse Statenkloosters
3.01.33 Archief van de Ontvangers van kloosters en andere stichtingen in Delfland
3.03.01.01 Archief van het Hof van Holland
inv.nrs. 1-60: Memorialen
inv.nrs. 461-577: Registers van civiele sententies
inv.nrs. 1661-1715: Residentieboeken
3.03.08.186 Rechterlijk archief van Tienhoven (bij Ameide)
3.03.08.221 Archief Baljuw en Vierschaar van Rijnland
3.03.08.224 Archief Baljuw en Vierschaar van Zuid-Holland
3.18.20 Archief der adellijke Vrouwenabdij van Rijnsburg
inv.nrs. 12-120: Abdij in het algemeen
inv.nrs. 136-700: Financieel beheer van de abdij en haar goederen
inv.nrs. 136-144: In het algemeen
inv.nrs. 146-154: Rentmeesters
inv.nrs. 157-256: Rekeningen en quitanties
inv.nrs. 161-162: Rekeningen van Jacob van de Noorden van de renten der abdij
inv.nrs. 167-170: Rekeningen van Huge van Zwieten van de renten der abdij
inv.nrs. 171-190: Rekeningen van Adriaen van der Does van goederen, renten, kamers en andere toebehorende
inv.nrs. 192-219: Rekeningen van Florijs van Wijngerden van de abdis- en conventsgoederen en renten
inv.nrs. 220-221: Rekeningen van Adriana van Botlant, abdis, van haar en des convents goederen en renten
inv.nrs. 222-242: Rekeningen van Willem van Alkemade van de abdis- en conventsgoederen
inv.nrs. 243-254*: Rekeningen van Splinter van Hargen van de abdis- en conventsgoederen
inv.nrs. 274-407: Eigendomsbewijzen van Huizen en Landen
inv.nrs. 484-516: Eigendomsbewijzen van Renten
inv.nrs. 533-578: Heerlijkheden der Abdij
3.19.08 Huisarchief Binckhorst
3.19.10 Archief Graven van Blois
3.20.61.01 Verzameling stukken, afkomstig van jhr. dr. C.G.W.F. van Vredenburch
3.22.01.01 Handschriften van de Derde Afdeling
3.22.01.02 Collectie Handschriften van het voormalige Rijksarchief in Zuid-Holland
3.22.03 Losse Aanwinsten
4.VRF Archief Vredenburch Kaarten

Gemeentearchief Alphen aan de Rijn
142.1.13 Archief van het gerecht van BenthuizenHogenda index

West-Brabants Archief in Bergen op Zoom
572 Archief van de weeskamer Willemstad
inv.nrs. 2-6: Registers van de weeskamer

Historisch Archief Hoogheemraadschap Delfland
112 Archief Hoogheemraadschap van Delfland

Stadsarchief Delft
1 Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling
151 Archief van Hof van Delft
inv.nrs. 8-13: Notulen van het bestuur en het gerecht
inv.nrs. 91-93: Register van betaling van de landgiften
inv.nrs. 141-143: Weesboek Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld
155 Archief van Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld
157 Archief van Vrijenban
450 Hervormde Gemeente Schipluiden
475 Archief van de Hervormde Gemeente van Maasland
517 Archief van de Ambachtsheerlijkheden Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen
inv.nrs. 221-226: Registers van transportakten en schuldbekentenissen NootdorpHogenda index
inv.nrs. 534-536: Registers van transportakten en schuldbekentenissen van NieuweveenHogenda index
inv.nrs. 723-730: Registers van transportakten en schuldbekentenissen van HoogeveenHogenda index
569 Gemeente Pijnacker
inv.nrs. 121-122: Protocol van allerhande akten van Pijnacker
inv.nrs. 1185-1186: Protocollen van rechtsdagen, opdrachten en andere akten van RuivenHogenda index

Regionaal Archief Dordrecht
9 Gerecht van Dordrecht
803 Oud-rechterlijke archieven van Ammers-Graveland, Achterland en Peulwijk
884 Weeskamer te 's-Gravendeel
inv.nrs. 7A-7I: Boedelpapieren

Regionaal Archief Gorinchem
1 Oud Archief van de stad Gorinchem
89 Notarieel archief Gorinchem

Streekarchief Midden-Holland in Gouda
12 Archief van het gerecht van Zevenhuizen
19 Archief van het Gerecht MoordrechtHogenda index
36 Archieven van Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Noord-Waddinxveen
inv.nrs. 9-11: Protocol van transporten van Noord- en Zuid-WaddinxveenHogenda index
inv.nrs. 12-14: Protocol van transporten van Zuid-WaddinxveenHogenda index
685 Archief van het gerecht van Bloemendaal, Broek, Thuil ’t Weegje en Broekhuizen
769 Archief van de weeskamer van Stolwijk
808 Archief van het gerecht van Gouderak
862 Archief van het gerecht van Krimpen aan den IJssel
998 Archief van het gerecht van Ouderkerk aan den IJssel
inv.nrs. 2-11: Rechtboeken
inv.nrs. 14-27: Registers van opdrachten en hypotheken
inv.nrs. 40-42a: Registers van openbare verkoop van onroerende en roerende
999 Archief van de weeskamer van Ouderkerk aan den IJssel
1011 Archief van de stad Schoonhoven
1102 Archief van het gerecht van Stolwijk
Bibliotheek

Haags Gemeentearchief
Streekarchief Langstraat Heusden Altena
130 Notariële archieven
311 Oud-rechterlijk archief Woudrichem
322 Oud-rechterlijk archief Heusden

Westfries Archief in Hoorn
973 Archief van de Stede en heerlijkheid Obdam

Erfgoed Leiden en Omstreken
512 Huisarchief Warmond

Zeeuws Archief in Middelburg
164 Verzameling Genealogische Afschriften
5022 Archief Stad en Gemeente Zierikzee
5025 Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Schouwen-Duiveland
5027 Retroacta Burgerlijke Stand Schouwen-Duiveland: DTB
5070 Burgerweeshuis te Zierikzee
5451 Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zierikzee
Bibliotheek

Stadsarchief Rotterdam
2 Archief van het Ambacht en de Gemeente Charlois
6.01 Archief van het Ambacht en de Gemeente Hillegersberg
inv.nrs. 1710-1715: Vierschaar- of Dingtaalboeken
inv.nrs. 1822-1830A: Protocol van uitkoopbrieven en kavelcedullen
inv.nrs. 1836-1854: Protocol van opdrachten en schuldbrieven
inv.nrs. 2038-2040: Protocol van waarborgen wegens slagturven
inv.nrs. 2054-2055: Protocol van acten van vertichting
inv.nrs. 2057-2059: Protocol van boedelinventarissen
inv.nrs. 2063-2064: Protocol van nagelaten weesboedels
inv.nrs. 2065-2077: Rekeningen van nagelaten inboedelsHogenda transcriptie
inv.nrs. 2079-2081: Rekeningen wegens nagelaten boedels
inv.nrs. 2242-2243: Boedelpapieren
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde
10 Archieven van het ambacht en de gemeente Katendrecht
1290 Archief van het Ambacht Bleiswijk
inv.nrs. 39-50: Organisatie
inv.nrs. 58-104: Financiën
inv.nrs. 59-95: Ambachtsrekeningen
inv.nrs. 134-157: Eigendommen
inv.nrs. 180-441: Belastingen
inv.nrs. 180-193: Algemeen
inv.nrs. 217-223: Schot
inv.nrs. 224-241: Penningen
inv.nrs. 246-248.3: Haardstedengeld
inv.nrs. 249-254: Last- en karngeld
inv.nrs. 258.1-259.7: Belasting op turf
inv.nrs. 279-285: Verponding
inv.nrs. 435-436: Belasting op trouwen en begraven
inv.nrs. 450-456: Openbare orde en veiligheid
inv.nrs. 461-469: Militaire zaken
inv.nrs. 478-489: Economische zaken
inv.nrs. 498-535: Openbare werken
inv.nrs. 549-550: Kerkelijke zaken
inv.nrs. 561-562: Sociale zorg
inv.nrs. 582-594: Juridische zaken
inv.nrs. 597-598: Verstrekken van advies ten behoeve van andere overheden
inv.nrs. 600-760: Schout en weesmeesters
inv.nrs. 600-748: Inventarissen en rekeningen van nagelaten boedels
inv.nrs. 803-947: Rechtspraak
inv.nrs. 803-810: Civiele rechtspraak
inv.nrs. 811-816: Vrijwillige rechtspraak
inv.nrs. 835-904: Failliete en nagelaten boedels
inv.nrs. 853-854: Registers van preferentiën
inv.nrs. 860-892: Gerechtelijk vereffende boedels
inv.nrs. 940-947: Baljuw en welgeboren; rechtspraak
inv.nrs. 949-1092: Schout en armmeesters
inv.nrs. 949-998: Financiën
inv.nrs. 950-996: Rekeningen van de heilige geest-armmeesters van Bleiswijk
inv.nrs. 1070-1075: Onroerend goed
inv.nrs. 1078-1079: Vermogen
inv.nrs. 1088-1092: Bedeling
inv.nrs. 1201-1202: Schout en kerkmeesters
inv.nrs. 1216-1367: Schout en molenmeesters
inv.nrs. 1216-1217: Algemeen
inv.nrs. 1218-1243: Grote Molen
inv.nrs. 1219-1239: Rekeningen van de molenmeesters van de Grote Molen
inv.nrs. 1245-1289: Hoefse molen
inv.nrs. 1245-1282: Rekening van de molenmeesters van de Hoefse Molen
inv.nrs. 1290-1327: Hoekeindse molen
inv.nrs. 1290-1325: Rekeningen van de molenmeesters van de HoekeindsemolenHogenda index
inv.nrs. 1326-1327:
inv.nrs. 1331-1367: Klappolder
inv.nrs. 1332-1360: Rekeningen van de molenmeesters van de Klapmolen
inv.nrs. 1370-1380: Stukken waarvan de band met het archief niet aan te tonen is
1436 Archief van de ambachten Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse

Gemeentearchief Schiedam
Archief Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
111 Hoogheemraadschap van Schieland
inv.nrs. 3235.1-21: Rekeningen van de polder Spangen onder Overschie (gedeeltelijk)
inv.nrs. 3236.1-52: Rekeningen van de polder Spangen onder Overschie (gedeeltelijk)
117 Polder Nieuw-Mathenesse

Regionaal Archief Rivierenland in Tiel
2110 Rechterlijk archief van het Ambt Beesd en Rhenoy
inv.nrs. 191-196: Schepenbank van Beesd, Vrijwillige rechtspraak

Het Utrechts Archief
Historisch Archief Westland
137 Rechterlijk Archief 's-Gravenzande
inv.nrs. 1-6: Opdrachten, schuld- en rentebrieven 's-Gravenzande
inv.nrs. 30-34: Opdrachten en schuldbrieven Zandambacht

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden
M007 Gerecht Linschoten en Mastwijk
M017 Stadsgerecht Montfoort
inv.nrs. 23A-23D: Protocollen van akten
inv.nrs. 106-114: Voogdijaangelegenheden
R068 Ambacht Sluipwijk Oud-Rechterlijk
R079 Ambacht Middelburg (ZH) Oud-Rechterlijk

Stadsarchief Vlaardingen
6 Rechterlijk Archief Vlaardinger-Ambacht
inv.nrs. 5-6: Criminele Zaken
inv.nrs. 23-25: Protocollen van onroerende goederen, o.a. transportacten en hypotheekacten
7 Rechterlijk Archief Zouteveen
219 Baljuw, schout en schepenen van Vlaardingen
258 Retroacta van de Burgerlijke stand van Vlaardingen
inv.nrs. 507-511: Register van huwelijksproclamatiën van de Hervormde Kerk
inv.nrs. 517-518: Register der huwelijken, voltrokken ten overstaan van huwelijkscommissarissen
1012 Notariële archieven van Maassluis
inv.nrs. 19-29: Cornelis de WinterHogenda index
inv.nrs. 30-38: Cornelis van DamHogenda index
1013 Oud-Rechterlijke archieven van Maassluis
inv.nrs. 49-58: Registers van opdrachten en schuldbrievenHogenda index
inv.nrs. 59-61: Registers van opdrachten en schuldbrievenHogenda indexen 1, 2

Ons Voorgeslacht Beeldbank
Collectie Reuvers