Catalogus

De foto’s, scans, scans van gekopieerde stukken en pdf’s die de leden zelf gemaakt hebben, zijn op dezelfde wijze te vinden als u de originele stukken in een archief zou opzoeken. Dus eerst zoeken naar de archiefdienst (gesorteerd op plaatsnaam) en daarna naar de resp. archieven. Het Nationaal Archief in Den Haag is bovenaan geplaatst. Er is naar gestreefd een inventarisnummer in zijn geheel te plaatsen.

Alleen publieke bronnen:


Nationaal Archief
1.11.01.01 Aanwinsten 1e afdeling
3.01.03 Archief van de Staten van Holland vóór 1572
3.01.04.01 Archief van de Staten van Holland na 1572
3.01.27.01 Grafelijkheidsrekenkamer: Registers en Stukken
inv.nrs. 721: Stukken rakende de domeinen in Delfland
inv.nrs. 721-721f.15: overige stukken
inv.nrs. 936: Stukken betreffende allerhande zaken
3.01.32 Archief Delftse Statenkloosters
3.03.01.01 Archief van het Hof van Holland
inv.nrs. 1-60: Memorialen
inv.nrs. 461-470: Registers van civiele sententies
3.03.08.221 Archief Baljuw en Vierschaar van Rijnland
3.03.08.224 Archief Baljuw en Vierschaar van Zuid-Holland
3.19.08 Huisarchief Binckhorst
3.19.10 Archief Graven van Blois
3.22.01.01 Handschriften van de Derde Afdeling
3.22.03 Losse Aanwinsten
4.VRF Archief Vredenburch Kaarten

Gemeentearchief Alphen aan de Rijn
142.1.13 Archief van het gerecht van BenthuizenHogenda index

Historisch Archief Hoogheemraadschap Delfland
112 Archief Hoogheemraadschap van Delfland

Stadsarchief Delft
1 Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling
151 Archief van Hof van Delft
157 Archief van Vrijenban
475 Archief van de Hervormde Gemeente van Maasland
517 Archief van de Ambachtsheerlijkheden Nootdorp, Nieuweveen en HoogeveenHogenda index

Regionaal Archief Dordrecht
9 Gerecht van Dordrecht
884 Weeskamer te 's-Gravendeel
inv.nrs. 7A-7I: Boedelpapieren

Regionaal Archief Gorinchem
001 Oud Archief van de stad Gorinchem

Streekarchief Hollands Midden in Gouda
19 Archief van het Gerecht MoordrechtHogenda index
685 Archief van het gerecht van Bloemendaal, Broek, Thuil ’t Weegje en Broekhuizen

Haags Gemeentearchief
Streekarchief Langstraat Heusden Altena
0311 Oud-rechterlijk archief Woudrichem
0322 Oud-rechterlijk archief Heusden

Westfries Archief in Hoorn
973 Archief van de Stede en heerlijkheid Obdam

Erfgoed Leiden en Omstreken
512 Huisarchief Warmond

Zeeuws Archief in Middelburg
5022 Archief Stad en Gemeente Zierikzee
5025 Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Schouwen-Duiveland
5070 Burgerweeshuis te Zierikzee
5451 Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zierikzee

Stadsarchief Rotterdam
2 Archief van het Ambacht en de Gemeente Charlois
6.01 Archief van het Ambacht en de Gemeente Hillegersberg
inv.nrs. 1710-1715: Vierschaar- of Dingtaalboeken
inv.nrs. 1822-1830A: Protocol van uitkoopbrieven en kavelcedullen
inv.nrs. 1836-1854: Protocol van opdrachten en schuldbrieven
inv.nrs. 2038-2040: Protocol van waarborgen wegens slagturven
inv.nrs. 2054-2055: Protocol van acten van vertichting
inv.nrs. 2057-2059: Protocol van boedelinventarissen
inv.nrs. 2063-2064: Protocol van nagelaten weesboedels
inv.nrs. 2065-2077: Rekeningen van nagelaten inboedels
inv.nrs. 2079-2081: Rekeningen wegens nagelaten boedels
inv.nrs. 2242-2243: Boedelpapieren
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde
10 Archieven van het ambacht en de gemeente Katendrecht
1290 Archief van het Ambacht Bleiswijk
inv.nrs. 39-50: Organisatie
inv.nrs. 58-104: Financiën
inv.nrs. 59-95: Ambachtsrekeningen
inv.nrs. 134-157: Eigendommen
inv.nrs. 902: Rechtspraak, Failliete en nagelaten boedels
1436 Archief van de ambachten Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en CarnisseHogenda indexen 1, 2

Gemeentearchief Schiedam
Archief Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
111 Hoogheemraadschap van Schieland
inv.nrs. 3235.1-21: Rekeningen van de polder Spangen onder Overschie (gedeeltelijk)
inv.nrs. 3236.1-52: Rekeningen van de polder Spangen onder Overschie (gedeeltelijk)
117 Polder Nieuw-Mathenesse

Regionaal Archief Rivierenland in Tiel
2110 Rechterlijk archief van het Ambt Beesd en Rhenoy
inv.nrs. 191-196: Schepenbank van Beesd, Vrijwillige rechtspraak

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden
Stadsarchief Vlaardingen
1012 Notariële archieven van Maassluis
inv.nrs. 19-29: Cornelis de WinterHogenda index
inv.nrs. 30-36: Cornelis van DamHogenda index
1013 Oud-Rechterlijke archieven van Maassluis
inv.nrs. 49-58: Registers van opdrachten en schuldbrievenHogenda index
inv.nrs. 59-60: Registers van opdrachten en schuldbrievenHogenda indexen 1, 2